วิธีการสั่งซื้อ/วิธีการรับสินค้า

แสดงข้อมูล วิธีการสั่งซื้อ/วิธีการรับสินค้า...
 

เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด

เปิดแอพ LINE > เลือกแท็บเพื่อน > แตะไอคอนเพิ่มเพื่อนที่มุมขวาบน 
แล้วเลือก "คิวอาร์โค้ด" จากนั้นจึงสแกนคิวอาร์โค้ด